Skilsmisse/separation

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad findes der også råd for det. Hvis man er enige om skilsmisse kan I blive skilt efter 6 måneders separation. Hvis man ikke er enige om skilsmisse kan man først forlange skilsmisse efter 12 måneders separation.

I sager, hvor den ene part, ikke vil medvirke til skilsmisse kan vi hjælpe dig til skilsmisse ved domstolen.