Forældremyndighed

NAUMAN ADVOKATER har ført utallige retssager om forældremyndigheden over børn. Bestil et møde og få rådgivning om mulighederne i din sag.

Børn under 18 år er under forældremyndighed. Forældremyndighed over et barn betyder, at man har pligt til at passe på barnet og samtidig kan træffe beslutninger om barnets forhold. De forhold du kan træffe beslutning om er i store træk: Barnets navn, hvor det skal bo, skolegang, religiøs opdragelse, pas samt mange andre forhold.

Ændring af forældremyndighed: Man kan aftale, at man skal have fælles forældremyndighed. Hvis man ikke er enig om forældremyndigheden kan retten afgøre om der skal være fælles forældremyndighed eller om den ene af forældrene skal have den fulde forældremyndighed.