Praksisoverdragelse

Køb og salg af lægepraksis.

LÆGER SOM TIDLIGERE HAR BENYTTET ADVOKAT MICHAEL NAUMAN HAR UDTALT:

Praktiserende læge Jette Willendrup:

”I forbindelse med mit køb af Almen Praksis 2013 har jeg fået god og brugbar rådgivning, der gav tryghed og økonomisk gevinst i købet. Altid venlig, hurtig og professionel behandling. Kan varmt anbefales”

KØB AF LÆGEPRAKSIS

I forbindelse med køb af en lægepraksis kan der være flere juridiske problemstillinger du skal tage stilling til, men noget af det første som skal falde på plads i aftaleforløbet er prisen på ydernummeret og i denne forbindelse forhandler jeg gerne på dine vegne.

Jeg kan rådgive dig om prisniveauet og vi kan sammen gennemgå §93 med henblik på at se på omsætningsmulighederne i den lægepraksis du ønsker at købe.

Når prisen er endeligt aftalt skal der dernæst udarbejdes en række kontrakter, herunder:

Købekontrakten

og en eller flere af følgende:

§ Samarbejdskontrakt

§ Interessentskabskontrakt

§ Anpartshaverovenskomst

§ Ansættelseskontrakt

§ Andre kontrakter, herunder IT-kontrakt og lejekontrakter samt allonger.

§ Evt. tilladelse til flytning af lægepraksis

Ved køb af en lægepraksis bør du overveje, hvorledes din familiere situation er og om vi skal udføre et testamente eller en ægtepagt til dig.

SALG AF LÆGEPRAKSIS

Er det ved at være tid till at sælge din lægepraksis, kan det være en rigtig god ide at forberede salget i god tid.

Jeg rådgiver dig om de vigtigeste forberedelser, således at du er på forkant med salgssituationen.

Jeg forhandler gerne på dine vegne og bistår dig med at samle den nødvendige dokumentation, der skal gives til en køber.

Jeg bistår med det praktiske arbejde med kontakten til interesserede købere og annoncering. Dette kan være i anonym form i anonceringen for at sikre dig tryghed og arbejdsro.

RÅDGIVNING I KLAGESAGER

Det kan ikke undgås at man ind i mellem løber i en klagesag fra en patient.

Jeg bistår dig med at svare på klagen og yder dig advokatbistand i en evt. retssag.

Det vil give dig arbejdsro og tryghed, ved at lægge det praktiske arbejde i klagesagen over til mit kontor.