Mediation

Nauman Advokater er nu autoriseret mediator advokater.

Vi udbyder mediation som et handlekraftigt alternativ til den traditionelle retssag.
Fordelene ved mediation er mange:

– Det er mindre tidskrævende end en typisk retssag.

– Det er mindre omkostningstungt end en typisk retssag.

– Parterne tager et medansvar for aftalen som bliver indgået og dermed er der tale om en mere langtidsholdbar løsning end en dom fra en dommer.

Principperne om mediation og retsmæglig er i korte træk:

1. Som mediator eller retsmægler er jeg med til at føre jer gennem en proces der giver er mulighed for at indgå en aftale.

2. Jeg er som mediator eller retsmæger neutral og upartisk.

3. Hele rammen om mediationen bygger på frivillighed.

4. Der er tavhedspligt og fortrolighed om alt hvad der bliver sagt i mediationen.

5. Mediationen eller retsmæglingen skulle gerne ende med at I som parter indgår en aftale som er langtidsholdbar.