Bestyrelsesarbejde

Advokat Michael Nauman er certificeret bestyrelsesadvokat og medlem af foreningen af Bestyrelsesadvokater. OECD rapport anbefaler at fremtidens bestyrelsesmedlemmer skal have en bestyrelsesuddannelse. Derfor har advokat Michael Nauman gennemgået en uddannelse, der særligt tager højde for, at advokaterne allerede besidder juridiske kompetencer, men har behov for andre kompetencer.


Derfor ligger uddannelsens hovedvægt på

• Strategi
• Værdiskabelse
• Analyse af en virksomheds finansielle tilstand
• Regnskabsforståelse
• Økonomisk styring
• Krisestyring og risikostyring
• Ansvar


På følgende områder vil advokat Michael Nauman kunne tilføre bestyrelsen viden som kan skabe merværdi for virksomheden:

1. Fastlæggelse af ledelsesorganisation
2. Information til bestyrelsen
3. Nøgletal
4. Temamøder fordelt over året
5. Materiale til – og krav til bestyrelsen
6. Forretningsorden for bestyrelsen
7. Aflønning af bestyrelsen
8. Uenighed i bestyrelsen
9.Forretningsplan
10. Bestyrelsesansvar
11. Hvordan undgås ansvar?