Retssager

Jeg fører retssager indenfor mange af de juridiske speciale områder. Det skyldes at selve retssagsformen er et håndværk, der i sig selv er et speciale.


9 gode råd om retssager som føres ved domstolene Før retssagen:

1. Vurder om du virkelig ønsker at føre sagen og giv din advokat alle papirer og oplysninger om sagen – også de negative.
2. Drøft med din advokat, om du kan indgå et forlig.
3. Drøft med din advokat, om sagen kan afgøres ved en voldgift eller et klagenævn.
4. Drøft med din advokat, om der kan indhentes retshjælpsforsikringsdækning eller fri proces.
5. Gennemgå grundigt sagens faktum med din advokat, hvis der skal gennemføres syn og skøn, herunder hvilke spørgsmål, der skal stilles til skønsmanden.
6. Læs løbende alle processkrifter i sagen som du modtager fra din advokat og kontroller om alle oplysninger er fremlagt for retten.


Sagens hovedforhandling i retten:

7. Forbered dig grundigt på møde i retten sammen med din advokat og vær forberedt på at der kan gå mange uger eller måneder før dommen foreligger.


Når dommen er afsagt:

8. Læs dommen og dens begrundelser grundigt.
9. Drøft med din advokat, om sagen skal ankes og være opmærksom på fristerne.