Dødsbobehandling

I den første tid efter et dødsfald lægges der mange byrder og sorger på familiens hjerter og skuldre. NAUMAN ADVOKATER kan lette de praktiske byrder, som er lagt på dine skuldre ved at behandle dødsboet for dig. Der rejser sig utallige praktiske spørgsmål ved et dødsfald. Skal dødsboet være et uskiftet bo, privat skifte eller et bobestyrer bo? Kan du få ægtefælleudlæg og hvad er boudlæg? Skal der betales skat? og hvem er egentlig arvinger? Som led i behandlingen af et dødsbo afholder vi hurtigt et møde, hvor jeg giver jer et overblik. Det kan være lidt af en jungle at finde sikkert igennem de mange fagudtryk.


Kontakt derfor NAUMAN ADVOKATER og hør nærmere om de svære udtryk:

1. Insolvent dødsbo
2. Solvent dødsbo
3. Boudlæg
4. Uskiftetbo
5. Ægtefælleudlæg og suppleringsarv
6. Privat skifte
7. Offentlig skifte
8. Boafgifter og tillægsafgifter