Børns bopæl

NAUMAN ADVOKATER fører utallige retssager om barnets bopæl. Bestil et møde og hør nærmere om mulighederne i din sag om bopæl.

Har man fælles forældremyndighed, er det den forældre barnet bor hos, der træffer beslutning om hvor i Danmark barnet skal bo, men hvis barnet skal flytte til udlandet skal man være enige.

Har den ene forældre den fulde forældremyndighed kan denne forældre også beslutte om barnet skal have bopæl i udlandet.

Hvis man er uenig om, hvilken forældre barnet skal bo hos kan Statsforvaltningen hjælpe til, men sagen afgøres endeligt ved en retssag ved domstolen.